βιωσιμότητα

Για το μέλλον είναι πολύ σημαντικό για την bardini+keller να είναι σε θέση να υπολογίζει σε μια δυνατή και ακμάζουσα γεωργία, σε ισχυρές εταιρικές σχέσεις και σε ένα υγιές περιβάλλον. Συνεπώς η κοινωνική, η οικολογική και η οικονομική βιωσιμότητα είναι πολύ σημαντικά για μας. Επιπλέον, αναζητούμε μακροπρόθεσμες εταιρικές σχέσεις με τους προμηθευτές μας. Στο παρελθόν, αυτές οι εταιρικές σχέσεις έδειξαν ότι βοηθούν στην απόκτηση και στην διατήρηση εμπιστοσύνης και γνώσης. Αυτό το είδος δίκαιης και βιώσιμης συνεργασίας με τους προμηθευτές μας έχει ήδη αποδειχτεί επιτυχημένη στο παρελθόν και επέστρεψε στην εταιρεία να ξεχωρίσει από τους ανταγωνιστές της. Για αυτό τον λόγο θα συνεχίσουμε να ακολουθούμε αυτή την στρατηγική.